czwartek, 2 lutego 2017

Odznaka Jakości za projekt eTwinning!

W zeszłym roku szkolnym z grupą dziewczyn z obecnej klasy IIIa realizowałyśmy bardzo rozbudowany całoroczny projekt eTwinning "Geheimnisvoller Kalender! Was geht heute ab?".  Więcej informacji o projekcie i opisy niektórych działań można znaleźć tutaj na blogu lub zajrzeć na niemiecki blog projektowy, na którym opisywane są wszystkie działania partnerskie:  http://kalenderprojekt.blogspot.com . 

Uczennice w ramach tego projektu wykazały się dużą aktywnością i kreatywnością. W ramach naszego projektu uczniowie z Polski, Grecji i Włoch zdobywali informacje na temat ważnych nietypowych i niezwykłych dni, biorąc jednocześnie udział w różnych aktywnościach i zyskując dzięki temu nową perspektywę widzenia świata. 
Głównymi celami projektu, oprócz rozwijania znajomości języka niemieckiego były promowanie wielokulturowości, dzięki czemu uczniowie zetknęli się ze zwyczajami i tradycjami oraz kulturą innych krajów. Jak zwykle nie obyło się bez wykorzystywania nowoczesnych technologii. Udział w projekcie w znacznym stopniu przyczynił się do wzrostu kompetencji w zakresie wykorzystania wielu nowych narzędzi TIK wspierających współpracę między partnerami oraz prezentację efektów działań. Do projektu włączyliśmy również działania artystyczne. Jako nauczycielka niemieckiego wspólnie z moimi partnerkami położyłyśmy także duży nacisk na kreatywny sposób ustnej i pisemnej komunikacji w języku niemieckim, czego efektem były spontaniczne reakcje językowe. 
Za ten projekt na początku nowego roku otrzymaliśmy Krajową Odznakę Jakości! Uczennice natomiast otrzymały Krajową Uczniowską Odznakę Jakości! 


Wspomnę także, że nasi partnerzy z Grecji również otrzymali wcześniej Odznakę Jakości za nasz wspólny projekt. To wielkie wyróżnienie, ponieważ nie wszystkie projekty otrzymują takie odznaki:

"Celem przyznawania Krajowej Odznaki Jakości jest: wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły – publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską."


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz