poniedziałek, 20 czerwca 2016

Ewaluacja projektu eTwinning.

Po rocznej pracy nad projektem eTwinning "Geheimnisvoller Kalender" przyszedł czas na podsumowanie i ewaluację. Wspólnie z partnerkami z Włoch i Grecji przygotowałyśmy ankietę online, którą umieściłyśmy na naszym blogu projektowym w zakładce ewaluacja. 

Pytania z ankiety dotyczyły ogólnego stopnia zadowolenia z udziału w projekcie, jakie elementy podobały się najbardziej, które dni zyskały szczególne zainteresowanie, jakie aktywności sprawiły najwięcej frajdy, które sprawiały trudność, jak uczestnicy oceniają współpracę z krajami partnerskimi oraz jaka, ich zdaniem, była atmosfera podczas trwania całego projektu. 
Oprócz takiej ogólnej wspólnej projektowej ankiety w języku niemieckim postanowiłam także przeprowadzić ewaluację projektu wśród moich uczestniczek. Chciałam się dowiedzieć ich opinii na temat projektu, jakie były mocne strony a jakie słabe oraz co można poprawić lub na przyszłość zrobić lepiej. W tym celu uczennice otrzymały ode mnie różnokolorowe karteczki post-ity, na których miały napisać odpowiedzi na postawione pytania:
- niebieskie karteczki:  Celebrowanie których dni podobało ci się najbardziej?
- różowe karteczki:  Co szczególnie podobało ci się w projekcie? Czego nowego się dowiedziałaś? Czego się nauczyłaś?
- zielone karteczki:  Co ci się nie podobało w tym projekcie? Czego zabrakło?  Co można było zrobić lepiej? 


Okazuje się, że o ile wypełnienie niebieskich i różowych karteczek nie było problemem, to zielone karteczki długo pozostawały puste. Dopiero po krótkiej rozmowie na temat konstruktywnej informacji zwrotnej i konstruktywnej krytyki, dziewczyny powoli zaczęły drążyć ewentualne niedociągnięcia lub słabe strony. Niektóre z nich były totalnie niezależne od nas, np. rzadkie kontakty z partnerami. Okazuje się, że my w Polsce jesteśmy bardzo rzetelnymi partnerami - jeśli trzeba dostosujemy się godzinowo, przyjdziemy wcześniej lub zostaniemy dłużej, czego niestety nie mogliśmy oczekiwać od naszych partnerów. Nasi partnerzy mieli też problemy techniczne ze sprzętem oraz z dostępem do internetu. Mocnymi stronami projektu według moich uczennic było poznanie nowych partnerów, możliwość czatowania z nimi, ciekawe aktywności, brak nudy na zajęciach, poznanie nowych narzędzi TIK, kreatywne podejście do nauki języka niemieckiego. Cieszę się, że dziewczyny dostrzegły te elementy, bo właśnie one są dla mnie w projektach eTwinning niezwykle ważne. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz