czwartek, 9 kwietnia 2015

ZDANIA dla klas pierwszych przed kartkówką

Zgodnie z ustaleniami i obietnicą podaję wszystkim zainteresowanym pierwszoklasistom zestaw zdań do przećwiczenia na kartkówkę w przyszłym tygodniu.
Przypominam, że do wszystkich zdań na kartkówce będzie tworzyć przeczenia, a do dwóch dodatkowo pytania.

UWAGA!  przypomnienie

Przeczenie "nicht" używamy, gdy chcemy zaprzeczyć przymiotnik, przysłówek oraz grupę wyrazów i wówczas to przeczenie stawiamy przed tymi wyrazami.

gern - nicht gern
viel - nicht viel
klein - nicht klein
lustig - nicht lustig
ins Kino - nicht ins Kino
am Montag - nicht am Montag 

Przeczenie "kein", "keine", "keinen" umieszczamy tylko przed rzeczownikiem!

eine Tasche - keine Tasche
ein Buch - kein Buch
einen Kuli - keinen Kuli
Mathe - keine Mathe

PRZECZENIA w języku niemieckim nigdy nie mogą znajdować się PRZED  CZASOWNIKIEM!

Więcej o tworzeniu PRZECZEŃ  oraz  PYTAŃ znajdziecie TUTAJ  i  TUTAJ


Zestaw zdań znajdziecie TUTAJ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz